Zásilkovna 1000 Drobností

Botanick√° 59, Trnava

Prev√°dzka sa nach√°dzana botanickej¬† v¬† novostavbe za b√Ĺvalou botanickou z√°hradou.

Informace o v√Ĺdejn√≠m m√≠stńõ

V√Ĺdejn√≠ m√≠sto 1000 Drobnost√≠ je oznańćeno jako aktivn√≠ a nemńõlo by b√Ĺt uzavŇôeno. Pro v√≠ce informac√≠ volejte 216 216 516.

V√Ĺdejn√≠ m√≠sto 1000 Drobnost√≠ nen√≠ vybaveno platebn√≠ termin√°lem a nen√≠ zde moŇĺn√© zaplatit dob√≠rku platebn√≠ kartou.

Na tomto v√Ĺdejn√≠m m√≠stńõ lze pod√°vat z√°silky jako reklamańćn√≠ asistenty. Co je to reklamańćn√≠ asistent a jak vr√°tit z√°silku zpńõt obchodu najdete zde. Seznam reklamańćn√≠ch k√≥dŇĮ, kter√Ĺ se snaŇĺ√≠me rozŇ°iŇôovat nalezenete zde.

Na tomto v√Ĺdejn√≠m m√≠stńõ lze pod√°vat z√°silky k odesl√°n√≠ dle parametrŇĮ v aplikaci Z√°silkovna.cz

Maxim√°ln√≠ hmotnost pŇô√≠jman√Ĺch bal√≠ńćku m√° v√Ĺdejn√≠ m√≠sto nastaveno na 10 kg. Z√°silky nad tuto velikost na toto v√Ĺdejn√≠ m√≠sto nelze doruńćit.

V√Ĺdejn√≠ m√≠sto n√°sleduj√≠c√≠ otev√≠rac√≠ dobu:
Po‚ÄďPi 11:00‚Äď17:00

V pŇô√≠padńõ, Ňĺe m√°te jak√©koliv ot√°zky t√Ĺkaj√≠c√≠ se v√Ĺdejn√≠ho m√≠sta ńći VaŇ°√≠ z√°silky volejte z√°kaznickou linku na ńć√≠sle 216 216 516.

Pokud v√°s zaj√≠m√° kde se nach√°z√≠ VaŇ°e z√°silka mŇĮŇĺete ji sledovat kliknut√≠m zde a zad√°n√≠m jej√≠ho trasovac√≠ho ńć√≠sla. Novńõ umoŇĺŇąujeme sledov√°n√≠ z√°silek t√©mńõŇô vŇ°ech pŇôepravn√≠ch spoleńćnost√≠ pŇĮsob√≠c√≠ch v ńĆR.

Tipy na n√°kupy a d√°rky

NejŇ°irŇ°√≠ nab√≠dku zrnkov√© k√°vy, ńćajŇĮ (porcovan√Ĺch, sypan√Ĺch i peńćen√Ĺch) a dalŇ°√≠ch delikates najdete pouze v La Delika.cz

҆irok√° nab√≠dka bot pro celou VaŇ°i rodinu za pŇô√≠zniv√© ceny to je Obuv Beako

Kde v√Ĺdejn√≠ m√≠sto naj√≠t?

Prev√°dzka sa nach√°dzana botanickej¬† v¬† novostavbe za b√Ĺvalou botanickou z√°hradou.

MoŇĺnosŇ• parkovania pred predajŇąou.

Zast√°vka sa nachadza 300 metrov od predajne.

Mapa

DalŇ°√≠ pobońćky pobl√≠Ňĺ

Koment√°Ňôe k pobońćce 1000 Drobnost√≠