Zásilkovna Instalatérství Vonásek s.r.o.

Rudé armády 929, Kostelec nad Orlicí

Pobońćku najdete na v√Ĺjezdu z mńõsta smńõrem na Vamberk, po prav√© ruce, hned u silnice

Informace o v√Ĺdejn√≠m m√≠stńõ

V√Ĺdejn√≠ m√≠sto Instalat√©rstv√≠ Von√°sek s.r.o. je oznańćeno jako aktivn√≠ a nemńõlo by b√Ĺt uzavŇôeno. Pro v√≠ce informac√≠ volejte 216 216 516.

V√Ĺdejn√≠ m√≠sto Instalat√©rstv√≠ Von√°sek s.r.o. je vybaveno platebn√≠ termin√°lem a je zde moŇĺn√© zaplatit dob√≠rku platebn√≠ kartou. Je vŇ°ak dŇĮleŇĺit√© si zkontrolovat zda platbu kartou dobńõreńćn√©ho podporuje odes√≠latel bal√≠ńćku. Tuto informaci naleznete v e-mailu a SMS zpr√°vńõ spoleńćnńõ s heslem k v√Ĺdeji.

Na tomto v√Ĺdejn√≠m m√≠stńõ lze pod√°vat z√°silky jako reklamańćn√≠ asistenty. Co je to reklamańćn√≠ asistent a jak vr√°tit z√°silku zpńõt obchodu najdete zde. Seznam reklamańćn√≠ch k√≥dŇĮ, kter√Ĺ se snaŇĺ√≠me rozŇ°iŇôovat nalezenete zde.

Na tomto v√Ĺdejn√≠m m√≠stńõ lze pod√°vat z√°silky k odesl√°n√≠ dle parametrŇĮ v aplikaci Z√°silkovna.cz

Maxim√°ln√≠ hmotnost pŇô√≠jman√Ĺch bal√≠ńćku m√° v√Ĺdejn√≠ m√≠sto nastaveno na 10 kg. Z√°silky nad tuto velikost na toto v√Ĺdejn√≠ m√≠sto nelze doruńćit.

V√Ĺdejn√≠ m√≠sto n√°sleduj√≠c√≠ otev√≠rac√≠ dobu:
Po‚ÄďP√° 09:00‚Äď16:00
So 08:00‚Äď11:00

V pŇô√≠padńõ, Ňĺe m√°te jak√©koliv ot√°zky t√Ĺkaj√≠c√≠ se v√Ĺdejn√≠ho m√≠sta ńći VaŇ°√≠ z√°silky volejte z√°kaznickou linku na ńć√≠sle 216 216 516.

Pokud v√°s zaj√≠m√° kde se nach√°z√≠ VaŇ°e z√°silka mŇĮŇĺete ji sledovat kliknut√≠m zde a zad√°n√≠m jej√≠ho trasovac√≠ho ńć√≠sla. Novńõ umoŇĺŇąujeme sledov√°n√≠ z√°silek t√©mńõŇô vŇ°ech pŇôepravn√≠ch spoleńćnost√≠ pŇĮsob√≠c√≠ch v ńĆR.

Kde v√Ĺdejn√≠ m√≠sto naj√≠t?

Pobońćku najdete na v√Ĺjezdu z mńõsta smńõrem na Vamberk, po prav√© ruce, hned u silnice

Na obou stran√°ch ulice lze zaparkovat.

Mapa

DalŇ°√≠ pobońćky pobl√≠Ňĺ

Koment√°Ňôe k pobońćce Instalat√©rstv√≠ Von√°sek s.r.o.